EDGEITIANS in HSC 2016-17

EDGEITIANS in HSC 2016-17

Abhishek Kulkarni
Akash Chavan
Akshay Shetty
Anusha Ravimani
Dhruv Doshi
Divyam Agarwal
Jai Bhalerao
Mittal Patel
Oraj Samant

Oraj Samant- B.K.- 100/100 (HSC Com.)

Priyanka Dodke
Rankers of Dombivli- E Branch
Rankers of Dombivli- W Branch
Rankers of Kalyan- W Branch
Rankers of Mulund- W Branch
Rankers of Thane – W Stn. Branch
Rankers of Thane G.B. Rd. Branch
Result Celebration
Sakshi Pednekar
Shraddha Puthran
Shruti Dubey
Shweta Jadhav
Slide background